מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון קיץ)
01:45NZD
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.3%|צפי: 0.5%|קודם: 0.1%  
01:45NZD
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 1.5%|צפי: 1.7%|קודם: 1.6%  
05:00CNY
   
תוצר תעשייתי - סין
בפועל: 8.8%|צפי: 9.0%|קודם: 8.6%  
05:00CNY
   
תוצר מקומי גולמי - סין
בפועל: 1.4%|צפי: 1.4%|קודם: 1.8%  
05:00CNY
   
השקעה בנכסים קבועים - סין
בפועל: 17.6%|צפי: 18.1%|קודם: 17.9%  
05:00CNY
   
תוצר מקומי גולמי - סין
בפועל: 7.4%|צפי: 7.3%|קודם: 7.7%  
07:30JPY
   
תפוקה תעשייתית
בפועל: |צפי: -2.3%|קודם: -2.3%  
11:30GBP
   
שיעור האבטלה
בפועל: |צפי: 7.1%|קודם: 7.2%  
11:30GBP
   
השינוי במספר דורשי העבודה
בפועל: |צפי: -30.0K|קודם: -34.6K  
12:00MYR
   
מדד המחירים לצרכן - מלזיה
בפועל: |צפי: 3.50%|קודם: 3.50%  
12:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן (מדד הליבה בניכוי מזון ואנרגיה)
בפועל: |צפי: 0.8%|קודם: 1.0%  
12:00EUR
   
מדד מחירים לצרכן
בפועל: |צפי: 1.0%|קודם: 0.3%  
12:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: |צפי: 0.5%|קודם: 0.5%  
15:30USD
   
אישורי בנייה
בפועל: |צפי: 1.008M|קודם: 1.014M  
15:30USD
   
התחלות בנייה
בפועל: |צפי: 6.4%|קודם: -0.2%  
15:30CAD
   
רכישת ני"ע קנדיים ע"י זרים
בפועל: |צפי: |קודם: 1.09B  
15:30USD
   
התחלות בנייה
בפועל: |צפי: 0.973M|קודם: 0.907M  
15:30USD
   
היתרי בנייה
בפועל: |צפי: 0.6%|קודם: 7.3%  
16:15USD
   
תפוקה תעשייתית
בפועל: |צפי: 0.5%|קודם: 0.6%  
17:00CAD
   
הכרזה בנושא הריבית
בפועל: |צפי: 1.00%|קודם: 1.00%