מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון חורף)
01:00KRW
   
מדד המחירים לצרכן - דרום קוריאה
בפועל: 0.5%|צפי: 0.8%|קודם: 0.8%  
02:30AUD
   
החשבון השוטף
בפועל: -9.6B|צפי: -11.0B|קודם: -12.1B  
02:30AUD
   
אישורי בנייה
בפועל: 7.9%|צפי: -1.8%|קודם: -2.8%  
05:30AUD
   
הכרזה בנושא הריבית
בפועל: |צפי: 2.00%|קודם: 2.25%  
05:45JPY
   
מכרז אג"ח יפני 10 שנים
בפועל: |צפי: |קודם: 0.313%  
08:45CHF
   
תוצר מקומי גולמי - שוויץ
בפועל: |צפי: 0.3%|קודם: 0.6%  
08:45CHF
   
תוצר מקומי גולמי - שוויץ
בפועל: |צפי: 1.7%|קודם: 1.9%  
09:00EUR
   
מכירות קמעונאיות - גרמניה
בפועל: |צפי: 0.4%|קודם: 0.2%  
10:00EUR
   
שינוי באבטלה בספרד
בפועל: |צפי: 10.5K|קודם: 78.0K  
10:00TRY
   
מדד מחירים לצרכן - טורקיה
בפועל: |צפי: 7.42%|קודם: 7.24%  
10:00TRY
   
מדד המחירים לצרכן בטורקיה
בפועל: |צפי: 0.75%|קודם: 1.10%  
11:30GBP
   
מדד מנהלי הרכש - בנייה
בפועל: |צפי: 59.0|קודם: 59.1  
15:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי
בפועל: |צפי: 0.1%|קודם: -0.2%  
15:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי - קנדה
בפועל: |צפי: |קודם: 0.7%  
15:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי - קנדה
בפועל: |צפי: 2.2%|קודם: 2.8%  
15:30CAD
   
מדד חומרי הגלם
בפועל: |צפי: -6.8%|קודם: -7.6%