מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון קיץ)
00:45NZD
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 1.0%|צפי: 1.3%|קודם: 1.6%  
00:45NZD
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.3%|צפי: 0.5%|קודם: 0.3%  
03:30AUD
   
מדד אמון העסקים הרבעוני של בנק אוסטרליה
בפועל: 6|צפי: |קודם: 6  
04:45CNY
   
מדד מנהלי הרכש של HSBC של מגזר היצור בסין
בפועל: 50.4|צפי: 50.3|קודם: 50.2  
08:00SGD
   
מדד המחירים לצרכן - סינגפור
בפועל: |צפי: 1.0%|קודם: 0.9%  
10:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש צרפת
בפועל: |צפי: 48.5|קודם: 48.8  
10:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש, שירותים - צרפת
בפועל: |צפי: 48.2|קודם: 48.4  
10:30EUR
   
מדד מנהלי הרכש, ייצור - גרמניה
בפועל: |צפי: 49.5|קודם: 49.9  
10:30EUR
   
מדד מנהלי הרכש, שירותים - גרמניה
בפועל: |צפי: 55.0|קודם: 55.7  
11:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש - שירותים
בפועל: |צפי: 52.0|קודם: 52.4  
11:00PLN
   
שיעור האבטלה בפולין
בפועל: |צפי: 11.6%|קודם: 11.7%  
11:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש - ייצור
בפועל: |צפי: 49.9|קודם: 50.3  
11:30GBP
   
מכירות קמעונאיות
בפועל: |צפי: -0.1%|קודם: 0.4%  
11:30GBP
   
אישורי משכנתאות BBA
בפועל: |צפי: 41.5K|קודם: 41.6K  
11:30GBP
   
מכירות קמעונאיות - ליבה
בפועל: |צפי: -0.2%|קודם: 0.2%  
11:30GBP
   
מכירות קמעונאיות - ליבה
בפועל: |צפי: 3.4%|קודם: 4.5%  
11:30GBP
   
מכירות קמעונאיות
בפועל: |צפי: 2.8%|קודם: 3.9%  
13:00GBP
   
הזמנות תעשייתיות
בפועל: |צפי: -4|קודם: -4  
14:00TRY
   
ריבית ללווים - טורקיה
בפועל: |צפי: 11.25%|קודם: 11.25%  
14:00TRY
   
ריבית למלווים - טורקיה
בפועל: |צפי: 7.50%|קודם: 7.50%  
14:00TRY
   
הכרזה בנושא הריבית - טורקיה
בפועל: |צפי: 8.25%|קודם: 8.25%  
15:30USD
   
תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
בפועל: |צפי: 282K|קודם: 264K  
22:00ARS
   
מדד הפעילות הכלכלית - ארגנטינה
בפועל: |צפי: -0.5%|קודם: 0.0%