מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון חורף)
01:30JPY
   
מדד המחירים לצרכן (ליבה, ללא מזון טרי)
בפועל: 3.0%|צפי: 3.0%|קודם: 3.1%  
01:30JPY
   
הוצאות משקי בית
בפועל: 1.5%|צפי: 1.9%|קודם: -0.3%  
01:30JPY
   
הוצאות משקי בית
בפועל: -5.6%|צפי: -4.3%|קודם: -4.7%  
01:30JPY
   
מדד המחירים לצרכן בטוקיו (ליבה)
בפועל: 2.5%|צפי: 2.5%|קודם: 2.6%  
02:30AUD
   
מדד המחירים ליצרן
בפועל: 1.2%|צפי: 2.6%|קודם: 2.3%  
02:30AUD
   
מדד המחירים ליצרן
בפועל: 0.2%|צפי: 0.2%|קודם: -0.1%  
02:30AUD
   
מדד המגזר הפרטי
בפועל: 0.5%|צפי: 0.4%|קודם: 0.4%  
09:00EUR
   
מכירות קמעונאיות - גרמניה
בפועל: |צפי: -1.0%|קודם: 2.5%  
09:45EUR
   
הוצאות צרכנים בגין טובין ושרותים - צרפת
בפועל: |צפי: -0.3%|קודם: 0.7%  
10:00ILS
   
שיעור האבטלה בישראל - רבעוני
בפועל: |צפי: |קודם: 6.00%  
12:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: |צפי: 0.4%|קודם: 0.3%  
12:00EUR
   
שיעור האבטלה
בפועל: |צפי: 11.5%|קודם: 11.5%  
12:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן - איטליה
בפועל: |צפי: -0.2%|קודם: -0.4%  
12:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן (מדד הליבה בניכוי מזון ואנרגיה)
בפועל: |צפי: 0.8%|קודם: 0.8%  
14:30USD
   
הוצאה לצריכה עצמית
בפועל: |צפי: 0.1%|קודם: 0.5%  
14:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי
בפועל: |צפי: 0.0%|קודם: 0.0%  
14:30USD
   
מדד המחירים למוצרי צריכה עצמית, ליבה
בפועל: |צפי: 0.1%|קודם: 0.1%  
14:30USD
   
מדד עלות התעסוקה
בפועל: |צפי: 0.5%|קודם: 0.7%  
14:30USD
   
(מדד המחירים של הצריכה הפרטית (ליבה
בפועל: |צפי: |קודם: 1.5%  
15:45USD
   
מדד מנהלי הרכש של שיקאגו
בפועל: |צפי: 60.0|קודם: 60.5  
15:55USD
   
מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן
בפועל: |צפי: 78.2|קודם: 78.4  
15:55USD
   
סנטימנט מישיגן
בפועל: |צפי: 86.4|קודם: 86.4  
17:00MXN
   
הכרזה בנושא הריבית - מקסיקו
בפועל: |צפי: 3.00%|קודם: 3.00%  
21:00ARS
   
תוצר תעשייתי - ארגנטינה
בפועל: |צפי: -1.8%|קודם: -2.9%