מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון קיץ)
04:30AUD
   
מדד מחירים לצרכן
בפועל: 2.9%|צפי: 3.2%|קודם: 2.7%  
04:30AUD
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.6%|צפי: 0.8%|קודם: 0.8%  
04:30AUD
   
נגזרת ממוצע עונתי מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.5%|צפי: 0.7%|קודם: 0.9%  
04:45CNY
   
מדד מנהלי הרכש של HSBC של מגזר היצור בסין
בפועל: 48.3|צפי: 48.4|קודם: 48.0  
08:00SGD
   
מדד המחירים לצרכן - סינגפור
בפועל: 1.2%|צפי: 1.1%|קודם: 0.4%  
10:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש, שירותים - צרפת
בפועל: 50.3|צפי: 51.4|קודם: 51.5  
10:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש צרפת
בפועל: 50.9|צפי: 51.9|קודם: 52.1  
10:30EUR
   
מדד מנהלי הרכש, ייצור - גרמניה
בפועל: 54.2|צפי: 54.0|קודם: 53.7  
10:30EUR
   
מדד מנהלי הרכש, שירותים - גרמניה
בפועל: 55.0|צפי: 53.4|קודם: 53.0  
11:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש - שירותים
בפועל: 53.1|צפי: 52.4|קודם: 52.2  
11:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש - ייצור
בפועל: 53.3|צפי: 53.0|קודם: 53.0  
13:00GBP
   
הזמנות תעשייתיות
בפועל: |צפי: 7|קודם: 6  
15:30CAD
   
מכירות קמעונאיות - ליבה
בפועל: |צפי: 0.6%|קודם: 1.0%  
15:30CAD
   
מכירות קמעונאיות
בפועל: |צפי: 0.5%|קודם: 1.3%  
17:00USD
   
מכירת בתים חדשים
בפועל: |צפי: 450K|קודם: 440K  
17:00USD
   
מכירות בתים חדשים
בפועל: |צפי: |קודם: -3.3%