מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון חורף)
00:00NZD
   
מדד אמון העסקים
בפועל: 31.5%|צפי: |קודם: 26.5%  
00:30AUD
   
מדד המגזר הפרטי
בפועל: 0.6%|צפי: 0.5%|קודם: 0.5%  
07:00EUR
   
מכירות קמעונאיות - גרמניה
בפועל: 1.9%|צפי: 1.7%|קודם: -2.8%  
07:00GBP
   
מדד מחירי הבתים
בפועל: 0.3%|צפי: 0.4%|קודם: 0.5%  
07:00GBP
   
מדד מחירי הבתים
בפועל: 8.5%|צפי: 8.6%|קודם: 9.0%  
07:45EUR
   
הוצאות צרכנים בגין טובין ושרותים - צרפת
בפועל: -0.9%|צפי: 0.2%|קודם: -0.5%  
08:00CHF
   
מאזן המדדים המובילים - KOF
בפועל: 98.7|צפי: 100.1|קודם: 99.5  
08:30SEK
   
תוצר מקומי גולמי - שוודיה
בפועל: 2.1%|צפי: 2.3%|קודם: 2.4%  
08:30SEK
   
תוצר מקומי גולמי - שוודיה
בפועל: 0.3%|צפי: 0.2%|קודם: 0.5%  
09:00PLN
   
תוצר מקומי גולמי - פולין
בפועל: 3.3%|צפי: 3.3%|קודם: 3.3%  
10:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.3%|צפי: 0.3%|קודם: 0.4%  
10:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן (מדד הליבה בניכוי מזון ואנרגיה)
בפועל: 0.7%|צפי: 0.7%|קודם: 0.7%  
10:00EUR
   
מדד המחירים לצרכן - איטליה
בפועל: -0.2%|צפי: -0.3%|קודם: 0.1%  
10:00EUR
   
שיעור האבטלה
בפועל: 11.5%|צפי: 11.5%|קודם: 11.5%  
11:00BRL
   
תוצר מקומי גולמי - ברזיל
בפועל: -0.2%|צפי: -0.2%|קודם: -0.9%  
11:00BRL
   
תוצר מקומי גולמי - ברזיל
בפועל: 0.1%|צפי: 0.3%|קודם: -0.6%  
13:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי - קנדה
בפועל: |צפי: |קודם: 0.8%  
13:30CAD
   
מדד חומרי הגלם
בפועל: |צפי: 1.5%|קודם: -1.8%  
13:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי - קנדה
בפועל: |צפי: 2.1%|קודם: 3.1%  
13:30CAD
   
תוצר מקומי גולמי
בפועל: |צפי: 0.4%|קודם: -0.1%  
19:00ARS
   
תוצר תעשייתי - ארגנטינה
בפועל: |צפי: -3.2%|קודם: -1.7%