מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון קיץ)
02:30JPY
   
מדד המחירים לצרכן (ליבה, ללא מזון טרי)
בפועל: 3.3%|צפי: 3.3%|קודם: 3.4%  
02:30JPY
   
מדד המחירים לצרכן בטוקיו (ליבה)
בפועל: 2.8%|צפי: 2.7%|קודם: 2.8%  
04:00NZD
   
מדד אמון העסקים
בפועל: 39.7%|צפי: |קודם: 42.8%  
09:00EUR
   
מדד אמון הצרכנים GFK - גרמניה
בפועל: 9.0|צפי: 8.9|קודם: 8.9  
11:00EUR
   
סקר IFO מדד מצב העסקים בגרמניה
בפועל: 108.0|צפי: 109.4|קודם: 109.7  
11:00EUR
   
הערכה עסקית נוכחית - גרמניה
בפועל: 112.9|צפי: 114.5|קודם: 114.8  
11:00EUR
   
ציפיות העסקים - גרמניה
בפועל: 103.4|צפי: 104.5|קודם: 104.8  
11:30GBP
   
תוצר מקומי גולמי
בפועל: 0.8%|צפי: 0.8%|קודם: 0.8%  
11:30GBP
   
תוצר מקומי גולמי
בפועל: 3.1%|צפי: 3.1%|קודם: 3.0%  
14:30TRY
   
שיעור הניצולות - טורקיה
בפועל: 74.9%|צפי: |קודם: 75.3%  
15:30USD
   
הזמנת מוצרים ברי קיימא - ליבה
בפועל: 0.8%|צפי: 0.6%|קודם: -0.1%  
15:30USD
   
הזמנות מוצרים ברי קיימא
בפועל: 0.7%|צפי: 0.5%|קודם: -1.0%