מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון חורף)
01:30AUD
   
מדד הייצור של AIG
בפועל: 46.3|צפי: |קודם: 45.4  
02:00KRW
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.4%|צפי: 0.4%|קודם: 0.5%  
02:50JPY
   
מדד Tankan בחברות התעשייתיות הגדולות
בפועל: 12|צפי: 14|קודם: 12  
02:50JPY
   
מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הגדולות
בפועל: -1.2%|צפי: 0.5%|קודם: 8.9%  
02:50JPY
   
מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות
בפועל: 19|צפי: 17|קודם: 16  
02:50JPY
   
מדד Tankan לתחזיות היצרנים הגדולים
בפועל: 10|צפי: 16|קודם: 9  
03:30AUD
   
אישורי בנייה
בפועל: -3.2%|צפי: -4.0%|קודם: 5.9%  
04:00CNY
   
מדד מנהלי הרכש במגזר הלא-יצרני
בפועל: 53.7|צפי: |קודם: 53.9  
04:00CNY
   
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור
בפועל: 50.1|צפי: 49.7|קודם: 49.9  
04:45CNY
   
מדד מנהלי הרכש של HSBC במגזר הייצור
בפועל: 49.6|צפי: 49.3|קודם: 49.2  
07:00IDR
   
אינפליציית ליבה
בפועל: 5.04%|צפי: 4.94%|קודם: 4.96%  
10:15EUR
   
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - ספרד
בפועל: |צפי: 54.7|קודם: 54.2  
10:30CHF
   
מדד מנהלי הרכש של SVME
בפועל: |צפי: 47.2|קודם: 47.3  
10:45EUR
   
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - איטליה
בפועל: |צפי: 52.3|קודם: 51.9  
10:50EUR
   
מדד מנהלי הרכש - צרפת
בפועל: |צפי: 48.2|קודם: 48.2  
10:55EUR
   
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה
בפועל: |צפי: 52.4|קודם: 52.4  
11:00EUR
   
מדד מנהלי הרכש - ייצור
בפועל: |צפי: 51.9|קודם: 51.9  
11:30GBP
   
מדד מנהלי הרכש - ייצור
בפועל: |צפי: 54.3|קודם: 54.1  
15:00BRL
   
ייצור תעשייתי
בפועל: |צפי: -10.2%|קודם: -5.2%  
15:15USD
   
מדד התעסוקה של ADP
בפועל: |צפי: 225K|קודם: 212K  
16:45USD
   
מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור
בפועל: |צפי: 55.3|קודם: 55.3  
17:00USD
   
מדד התעסוקה במגזר הייצור - ISM
בפועל: |צפי: 51.9|קודם: 51.4  
17:00USD
   
מדד ISM במגזר הייצור
בפועל: |צפי: 52.5|קודם: 52.9