מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון חורף)
04:30AUD
   
המאזן המסחרי
בפועל: -2.751B|צפי: -2.200B|קודם: -4.136B  
06:45JPY
   
מכרז אג"ח ל-10 שנים
בפועל: 0.513%|צפי: |קודם: 0.450%  
09:00GBP
   
מדד מחירי הבתים של Nationwide
בפועל: -0.2%|צפי: 0.5%|קודם: 0.2%  
09:00GBP
   
מדד מחירי הבתים של Nationwide
בפועל: 3.3%|צפי: 4.3%|קודם: 4.6%  
10:00EUR
   
שינוי במספר הבלתי מועסקים - ספרד
בפועל: -94.7K|צפי: -124.0K|קודם: -118.0K  
10:30SEK
   
החלטת הריבית
בפועל: -0.35%|צפי: -0.25%|קודם: -0.25%  
11:00BRL
   
מדד האינפלציה IPC-Fipe
בפועל: 0.47%|צפי: 0.51%|קודם: 0.62%  
11:30GBP
   
מדד מנהלי הרכש - בנייה
בפועל: 58.1|צפי: 56.5|קודם: 55.9  
11:50EUR
   
מכרז אג"ח ל-ל-10 שנים - ספרד
בפועל: |צפי: |קודם: 2.349%  
15:00BRL
   
ייצור תעשייתי
בפועל: -8.8%|צפי: -10.2%|קודם: -7.6%  
15:03RUB
   
יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)
בפועל: 362.0B|צפי: |קודם: 364.6B  
15:30USD
   
תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
בפועל: |צפי: 270K|קודם: 271K  
15:30USD
   
שיעור ההשתתפות בשוק העבודה
בפועל: |צפי: |קודם: 62.9%  
15:30USD
   
שיעור האבטלה
בפועל: |צפי: 5.4%|קודם: 5.5%  
15:30USD
   
השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי
בפועל: |צפי: 230K|קודם: 280K  
15:30USD
   
שכר ממוצע לשעת עבודה
בפועל: |צפי: 0.2%|קודם: 0.3%  
15:30USD
   
השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי
בפועל: |צפי: 225K|קודם: 262K  
16:00RUB
   
תמ"ג
בפועל: |צפי: -2.2%|קודם: -2.2%  
17:00USD
   
הזמנות ממפעלים
בפועל: |צפי: -0.5%|קודם: -0.4%