מט"ח
מדדים
סחורות
אנא המתן

 יומן כלכלי

 
(GMT +2:00, שעון קיץ)
11:30GBP
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 1.5%|צפי: 1.5%|קודם: 1.6%  
11:30GBP
   
מדד המחירים ליצרן - תשומות
בפועל: -0.6%|צפי: -0.4%|קודם: -1.7%  
11:30GBP
   
מדד המחירים לצרכן
בפועל: 0.4%|צפי: 0.4%|קודם: -0.3%  
12:00EUR
   
סקר ה ZEW בגרמניה
בפועל: 6.9|צפי: 4.8|קודם: 8.6  
12:00EUR
   
סקר ה ZEW בגרמניה – מצב עדכני
בפועל: 25.4|צפי: 40.0|קודם: 44.3  
12:00EUR
   
סקר ה ZEW - גוש היורו
בפועל: 14.2|צפי: 21.3|קודם: 23.7  
13:00ILS
   
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) בישראל
בפועל: 1.5%|צפי: 1.7%|קודם: 1.7%  
15:30CAD
   
משלוחים - מגזר יצרני
בפועל: 2.5%|צפי: 1.0%|קודם: 0.9%  
15:30USD
   
מדד המחירים ליצרן (מדד הליבה בניכוי מזון ואנרגיה)
בפועל: 0.1%|צפי: 0.1%|קודם: 0.2%  
15:30USD
   
מדד המחירים ליצרן
בפועל: 0.0%|צפי: 0.1%|קודם: 0.1%  
23:00USD
   
רכישת נירות ערך אמריקנים ע"י זרים
בפועל: -18.6B|צפי: 24.3B|קודם: -18.7B